ΚΙΝΟ Αποδόσεις - Κέρδη - Πίνακας ΟΠΑΠ

ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΙΝΟ

Παιχνίδι Απόδοση
ΜΟΝΑ 2
ΖΥΓΑ 2
ΙΣΟΠΑΛΙΑ 4
ΣΤΗΛΕΣ 8

ΚΕΡΔΗ ΣΤΟΥΣ 12 ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΙΝΟ

Επιτυχίες Αποδόσεις
ΚΙΝΟ KINO BONUS
12 1.000.000 2.000.000
11 25.000 75.000
10 2.500 5.500
9 1.000 2.200
8 150 350
7 25 50
6 5 10
5 - 4
4 - 3,5
3 - 3
2 - 2,5
1 - 2
0 4 -

ΚΕΡΔΗ ΣΤΟΥΣ 11 ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΙΝΟ

Επιτυχίες Αποδόσεις
ΚΙΝΟ KINO BONUS
11 500.000 1.200.000
10 15.000 31.000
9 1.500 3.500
8 250 550
7 50 105
6 10 25
5 1 6
4 - 4
3 - 3
2 - 2,5
1 - 2
0 2 -

ΚΕΡΔΗ ΣΤΟΥΣ 10 ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΙΝΟ

Επιτυχίες Αποδόσεις
ΚΙΝΟ KINO BONUS
10 100.000 250.000
9 10.000 25.000
8 500 1500
7 80 180
6 20 60
5 2 7
4 - 4
3 - 3
2 - 2,5
1 - 2
0 2 -

ΚΕΡΔΗ ΣΤΟΥΣ 9 ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΙΝΟ

Επιτυχίες Αποδόσεις
ΚΙΝΟ KINO BONUS
9 40.000 100.000
8 4.000 10.000
7 200 500
6 25 70
5 5 15
4 1 6
3 - 4
2 - 3
1 - 2
0 - -

ΚΕΡΔΗ ΣΤΟΥΣ 8 ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΙΝΟ

Επιτυχίες Αποδόσεις
ΚΙΝΟ KINO BONUS
8 15.000 40.000
7 1.000 3.000
6 50 200
5 10 30
4 2 7
3 - 4
2 - 3
1 - 2
0 - -

ΚΕΡΔΗ ΣΤΟΥΣ 7 ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΙΝΟ

Επιτυχίες Αποδόσεις
ΚΙΝΟ KINO BONUS
7 5.000 15.000
6 100 400
5 20 80
4 3 13
3 1 8
2 - 3
1 - 2
0 - -

ΚΕΡΔΗ ΣΤΟΥΣ 6 ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΙΝΟ

Επιτυχίες Αποδόσεις
ΚΙΝΟ KINO BONUS
6 1.600 4.100
5 50 300
4 7 27
3 1 9
2 - 3
1 - 2
0 - -

ΚΕΡΔΗ ΣΤΟΥΣ 5 ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΙΝΟ

Επιτυχίες Αποδόσεις
ΚΙΝΟ KINO BONUS
5 450 1.350
4 20 90
3 2 17
2 - 5
1 - 3
0 - -

ΚΕΡΔΗ ΣΤΟΥΣ 4 ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΙΝΟ

Επιτυχίες Αποδόσεις
ΚΙΝΟ KINO BONUS
4 100 600
3 4 24
2 1 8
1 - 5
0 - -

ΚΕΡΔΗ ΣΤΟΥΣ 3 ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΙΝΟ

Επιτυχίες Αποδόσεις
ΚΙΝΟ KINO BONUS
3 25 175
2 2,5 18
1 - 8
0 - -

ΚΕΡΔΗ ΣΤΟΥΣ 2 ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΙΝΟ

Επιτυχίες Αποδόσεις
ΚΙΝΟ KINO BONUS
2 5 70
1 1 16
0 - -

ΚΕΡΔΗ ΣΤΟΝ 1 ΑΡΙΘΜΟ

Επιτυχίες Αποδόσεις
ΚΙΝΟ KINO BONUS
1 2,5 52,5
0 - -

Το ανώτατο ποσό που μοιράζεται ως κέρδος ανά κλήρωση σε κάθε μία από δύο πρώτες κατηγορίες στους 12, 11, 10 και 9 αριθμούς ανέρχεται σε 1.000.000€. Στα κέρδη με ΚΙΝΟ BONUS το αντίστοιχο ανώτατο ποσό ανέρχεται σε 2.000.000€. Στις περιπτώσεις που το αναλογούν συνολικό ποσό υπερβαίνει τα προαναφερθέντα ανώτατα ποσά η διανομή του ανώτατου ποσού στις αντίστοιχες επιτυχίες γίνεται σε μερίδια ανάλογα με την αξία συμμετοχής της περιοχής που κερδίζει σε κάθε δελτίο.