Παράξενες κληρώσεις ΚΙΝΟ - Πολλά σε ένα λήγοντα

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να δείτε τις κληρώσεις του ΚΙΝΟ του ΟΠΑΠ οι οποίες είχαν τουλάχιστον επτά αριθμούς σε κάποια στήλη/λήγοντα. Τις έχουμε χωρίσει ανά έτος.