20

Έλεγχος αριθμών ΚΙΝΟ

Επιλέξτε στον παρακάτω πίνακα τους αριθμούς που επιθυμείτε να ελέγξετε και πατήστε το κουμπί “ΈΛΕΓΧΟΣ”. Θα εμφανιστεί ο πίνακας με τα αποτελέσματα. 

Στα αποτελέσματα βλέπετε τι θα είχατε πιάσει αν είχατε παίξει τους συγκεκριμένους αριθμούς στις 6.000 πιο πρόσφατες κληρώσεις του ΚΙΝΟ που αντιστοιχούν σε διάστημα λίγο περισσότερο από ένα μήνα. 

Μπορείτε να επιλέξετε όσους αριθμούς επιθυμείτε για να κάνετε τις δοκιμές σας. Δεν υπάρχει κάποιο όριο.