20

ΚΙΝΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Στατιστικά στους αριθμούς του ΚΙΝΟ και του KINO BONUS. Ενημερώνονται αυτόματα μετά από κάθε κλήρωση ΚΙΝΟ που διεξάγη ο ΟΠΑΠ. Δεν χρειάζεται να κάνετε refresh.

Καθυστερήσεις των αριθμών ΚΙΝΟ

Καθυστερήσεις όλων των αριθμών ως KINO BONUS

Πόσες φορές κληρώθηκε ο κάθε αριθμός ΣΗΜΕΡΑ

Πόσες φορές κληρώθηκε ο κάθε αριθμός ως KINO BONUS ΣΗΜΕΡΑ

Τελευταία κλήρωση ΚΙΝΟ

Στατιστικά ΚΙΝΟ στους αριθμούς

Οι αριθμοί που καθυστερούν στο ΚΙΝΟ

Οι αριθμοί KINO BONUS με τη μεγαλύτερη καθυστέρηση

Επαναλήψεις στις τελευταίες κληρώσεις ΚΙΝΟ

Οι αριθμοί με τις περισσότερες εμφανίσεις ΣΗΜΕΡΑ

Οι αριθμοί με τις λιγότερες εμφανίσεις ΣΗΜΕΡΑ

Οι αριθμοί με τις περισσότερες εμφανίσεις στις σημερινές κληρώσεις ως KINO BONUS

Στατιστικά ΚΙΝΟ στα ΜΟΝΑ-ΖΥΓΑ και τις ΣΤΗΛΕΣ στις σημερινές κληρώσεις

Προτάσεις ΚΙΝΟ

Ζεστοί αριθμοί (HOT numbers) είναι οι αριθμοί που έχουν εμφανιστεί πάρα πολλές φορές σε κάποια περίοδο κληρώσεων ΚΙΝΟ​

Κρύοι αριθμοί (COLD numbers) είναι οι αριθμοί που έχουν εμφανιστεί λίγες φορές ή καθόλου σε κάποια περίοδο κληρώσεων ΚΙΝΟ​

Ζεστοί - Κρύοι αριθμοί στις 6 τελευταίες κληρώσεις ΚΙΝΟ

Ζεστοί - Κρύοι αριθμοί στις 12 τελευταίες κληρώσεις ΚΙΝΟ

Ζεστοί - Κρύοι αριθμοί στις 24 τελευταίες κληρώσεις ΚΙΝΟ

Ζεστοί - Κρύοι αριθμοί στις 36 τελευταίες κληρώσεις ΚΙΝΟ

Ζεστοί - Κρύοι αριθμοί στις 48 τελευταίες κληρώσεις ΚΙΝΟ