Καθυστερήσεις των αριθμών ΚΙΝΟ

12345678910
94020219118
11121314151617181920
4511105031
21222324252627282930
9312332131
31323334353637383940
00104511021
41424344454647484950
15505135213
51525354555657585960
0700320080
61626364656667686970
117661050421
71727374757677787980
3011031002

Καθυστερήσεις όλων των αριθμών ως KINO BONUS

12345678910
6312763149616614954113
11121314151617181920
417084302522451261792
21222324252627282930
9167178371229028244120
31323334353637383940
0105745711643535887155
41424344454647484950
19579262072242321846162
51525354555657585960
67231031114865156387
61626364656667686970
2042133355580191421
71727374757677787980
1074739163110598111356

Πόσες φορές κληρώθηκε ο κάθε αριθμός ΣΗΜΕΡΑ

12345678910
6991514799116
11121314151617181920
1261211891481010
21222324252627282930
912988979814
31323334353637383940
131012511713967
41424344454647484950
11913916121312156
51525354555657585960
101210111181510912
61626364656667686970
10814187911141812
71727374757677787980
11717109131513118

Πόσες φορές κληρώθηκε ο κάθε αριθμός ως KINO BONUS ΣΗΜΕΡΑ

12345678910
-1-1------
11121314151617181920
1--111--1-
21222324252627282930
1--1--122-
31323334353637383940
2---------
41424344454647484950
--21--11--
51525354555657585960
-1-2--2111
61626364656667686970
-111--1131
71727374757677787980
--1--1--2-

Τελευταία κλήρωση ΚΙΝΟ

KINO 85724712:25
12345678910
11121314151617181920
21222324252627282930
31323334353637383940
41424344454647484950
51525354555657585960
61626364656667686970
71727374757677787980

Στατιστικά ΚΙΝΟ στους αριθμούς

Οι αριθμοί που καθυστερούν στο ΚΙΝΟ

106250376581215952
181713111099987

Οι αριθμοί KINO BONUS με τη μεγαλύτερη καθυστέρηση

4661412322745040855
242204195178167163162155149148

Επαναλήψεις στις τελευταίες κληρώσεις ΚΙΝΟ

6067
32

Οι αριθμοί με τις περισσότερες εμφανίσεις στις σημερινές κληρώσεις ΚΙΝΟ

6964734549577743068
18181716151515151414

Οι αριθμοί με τις λιγότερες εμφανίσεις στις σημερινές κληρώσεις ΚΙΝΟ

3410501239165403672
5666667777

Οι αριθμοί με τις περισσότερες εμφανίσεις στις σημερινές κληρώσεις ως KINO BONUS

69544357282931796364
3222222211

Στατιστικά ΚΙΝΟ στα ΜΟΝΑ-ΖΥΓΑ και τις ΣΤΗΛΕΣ στις σημερινές κληρώσεις

ΦορέςΠοσοστόΚαθυστ.
Μονά1945.2 %1
Ζυγά1126.2 %0
Ισοπαλίες1228.6 %5
Στήλη 1511.9 %10
Στήλη 249.5 %12
Στήλη 324.8 %30
Στήλη 4511.9 %2
Στήλη 5511.9 %21
Στήλη 6716.7 %3
Στήλη 7511.9 %5
Στήλη 824.8 %0
Στήλη 9511.9 %4
Στήλη 1024.8 %1

Προτάσεις ΚΙΝΟ

Ζεστοί αριθμοί (HOT numbers) είναι οι αριθμοί που έχουν εμφανιστεί πάρα πολλές φορές σε κάποια περίοδο κληρώσεων ΚΙΝΟ​

Κρύοι αριθμοί (COLD numbers) είναι οι αριθμοί που έχουν εμφανιστεί λίγες φορές ή καθόλου σε κάποια περίοδο κληρώσεων ΚΙΝΟ​

Ζεστοί - Κρύοι αριθμοί στις 6 τελευταίες κληρώσεις ΚΙΝΟ

12345678910
11121314151617181920
21222324252627282930
31323334353637383940
41424344454647484950
51525354555657585960
61626364656667686970
71727374757677787980

Στο παρακάτω πινακάκι φαίνεται σε τι πλήθος εμφανίσεων αντιστοιχεί κάθε χρώμα

Καμία1 φορά2 φορές3 φορές4 και πάνω

Ζεστοί - Κρύοι αριθμοί στις 12 τελευταίες κληρώσεις ΚΙΝΟ

12345678910
11121314151617181920
21222324252627282930
31323334353637383940
41424344454647484950
51525354555657585960
61626364656667686970
71727374757677787980

Στο παρακάτω πινακάκι φαίνεται σε τι πλήθος εμφανίσεων αντιστοιχεί κάθε χρώμα

Καμία1 φορά2-34-56 και πάνω

Ζεστοί - Κρύοι αριθμοί στις 24 τελευταίες κληρώσεις ΚΙΝΟ

12345678910
11121314151617181920
21222324252627282930
31323334353637383940
41424344454647484950
51525354555657585960
61626364656667686970
71727374757677787980

Στο παρακάτω πινακάκι φαίνεται σε τι πλήθος εμφανίσεων αντιστοιχεί κάθε χρώμα

Καμία1-34-67-1011 και πάνω

Ζεστοί - Κρύοι αριθμοί στις 36 τελευταίες κληρώσεις ΚΙΝΟ

12345678910
11121314151617181920
21222324252627282930
31323334353637383940
41424344454647484950
51525354555657585960
61626364656667686970
71727374757677787980

Στο παρακάτω πινακάκι φαίνεται σε τι πλήθος εμφανίσεων αντιστοιχεί κάθε χρώμα

Καμία1-56-89-1314 και πάνω

Ζεστοί - Κρύοι αριθμοί στις 48 τελευταίες κληρώσεις ΚΙΝΟ

12345678910
11121314151617181920
21222324252627282930
31323334353637383940
41424344454647484950
51525354555657585960
61626364656667686970
71727374757677787980

Στο παρακάτω πινακάκι φαίνεται σε τι πλήθος εμφανίσεων αντιστοιχεί κάθε χρώμα

Καμία1-78-1213-1617 και πάνω