Καθυστερήσεις των αριθμών ΚΙΝΟ

12345678910
3211131072
11121314151617181920
012040217127
21222324252627282930
4315130792
31323334353637383940
2034220000
41424344454647484950
4210031232
51525354555657585960
1080205111
61626364656667686970
00540110102
71727374757677787980
3654075513

Καθυστερήσεις όλων των αριθμών ως KINO BONUS

12345678910
26181581587882117889761
11121314151617181920
75266611843101820225
21222324252627282930
29124054571832272871
31323334353637383940
9523474417842198751325
41424344454647484950
128221714094645034
51525354555657585960
16262253606419921133
61626364656667686970
362231116585483845531
71727374757677787980
3136132391731412313413373

Πόσες φορές κληρώθηκε ο κάθε αριθμός ΣΗΜΕΡΑ

12345678910
28223331343032332135
11121314151617181920
33443527393034303225
21222324252627282930
32243034372931333034
31323334353637383940
28222932303335353825
41424344454647484950
29303032213228283331
51525354555657585960
32362739323021292720
61626364656667686970
31243226313022362836
71727374757677787980
40312931273034222321

Πόσες φορές κληρώθηκε ο κάθε αριθμός ως KINO BONUS ΣΗΜΕΡΑ

12345678910
-11-211111
11121314151617181920
2311113113
21222324252627282930
2122131122
31323334353637383940
1-22-2212-
41424344454647484950
-435332215
51525354555657585960
-1-2121212
61626364656667686970
1-3-113342
71727374757677787980
2--1--4--1

Τελευταία κλήρωση ΚΙΝΟ

ΚΙΝΟ 85624619:00
12345678910
11121314151617181920
21222324252627282930
31323334353637383940
41424344454647484950
51525354555657585960
61626364656667686970
71727374757677787980

Στατιστικά ΚΙΝΟ στους αριθμούς

Οι αριθμοί που καθυστερούν στο ΚΙΝΟ

1612672953920762817
2112109877777

Οι αριθμοί KINO BONUS με τη μεγαλύτερη καθυστέρηση

401533262357564514
325261253234223178173165162158

Επαναλήψεις στις τελευταίες κληρώσεις ΚΙΝΟ

69371527
3332

Οι αριθμοί με τις περισσότερες εμφανίσεις στις σημερινές κληρώσεις ΚΙΝΟ

12715415392552706838
44403939383736363635

Οι αριθμοί με τις λιγότερες εμφανίσεις στις σημερινές κληρώσεις ΚΙΝΟ

608045579232786779
20212121212222222223

Οι αριθμοί με τις περισσότερες εμφανίσεις στις σημερινές κληρώσεις ως KINO BONUS

44506942774367636845
5544433333

Στατιστικά ΚΙΝΟ στα ΜΟΝΑ-ΖΥΓΑ και τις ΣΤΗΛΕΣ στις σημερινές κληρώσεις

ΦορέςΠοσοστόΚαθυστ.
Μονά5343.8 %0
Ζυγά4940.5 %2
Ισοπαλίες1915.7 %7
Στήλη 1108.3 %10
Στήλη 2129.9 %13
Στήλη 3119.1 %14
Στήλη 41814.9 %4
Στήλη 51814.9 %0
Στήλη 6108.3 %3
Στήλη 71512.4 %1
Στήλη 8108.3 %5
Στήλη 986.6 %7
Στήλη 1097.4 %2

Προτάσεις ΚΙΝΟ

Ζεστοί αριθμοί (HOT numbers) είναι οι αριθμοί που έχουν εμφανιστεί πάρα πολλές φορές σε κάποια περίοδο κληρώσεων ΚΙΝΟ​

Κρύοι αριθμοί (COLD numbers) είναι οι αριθμοί που έχουν εμφανιστεί λίγες φορές ή καθόλου σε κάποια περίοδο κληρώσεων ΚΙΝΟ​

Ζεστοί - Κρύοι αριθμοί στις 6 τελευταίες κληρώσεις ΚΙΝΟ

12345678910
11121314151617181920
21222324252627282930
31323334353637383940
41424344454647484950
51525354555657585960
61626364656667686970
71727374757677787980

Στο παρακάτω πινακάκι φαίνεται σε τι πλήθος εμφανίσεων αντιστοιχεί κάθε χρώμα

Καμία1 φορά2 φορές3 φορές4 και πάνω

Ζεστοί - Κρύοι αριθμοί στις 12 τελευταίες κληρώσεις ΚΙΝΟ

12345678910
11121314151617181920
21222324252627282930
31323334353637383940
41424344454647484950
51525354555657585960
61626364656667686970
71727374757677787980

Στο παρακάτω πινακάκι φαίνεται σε τι πλήθος εμφανίσεων αντιστοιχεί κάθε χρώμα

Καμία1 φορά2-34-56 και πάνω

Ζεστοί - Κρύοι αριθμοί στις 24 τελευταίες κληρώσεις ΚΙΝΟ

12345678910
11121314151617181920
21222324252627282930
31323334353637383940
41424344454647484950
51525354555657585960
61626364656667686970
71727374757677787980

Στο παρακάτω πινακάκι φαίνεται σε τι πλήθος εμφανίσεων αντιστοιχεί κάθε χρώμα

Καμία1-34-67-1011 και πάνω

Ζεστοί - Κρύοι αριθμοί στις 36 τελευταίες κληρώσεις ΚΙΝΟ

12345678910
11121314151617181920
21222324252627282930
31323334353637383940
41424344454647484950
51525354555657585960
61626364656667686970
71727374757677787980

Στο παρακάτω πινακάκι φαίνεται σε τι πλήθος εμφανίσεων αντιστοιχεί κάθε χρώμα

Καμία1-56-89-1314 και πάνω

Ζεστοί - Κρύοι αριθμοί στις 48 τελευταίες κληρώσεις ΚΙΝΟ

12345678910
11121314151617181920
21222324252627282930
31323334353637383940
41424344454647484950
51525354555657585960
61626364656667686970
71727374757677787980

Στο παρακάτω πινακάκι φαίνεται σε τι πλήθος εμφανίσεων αντιστοιχεί κάθε χρώμα

Καμία1-78-1213-1617 και πάνω